• 02636616660
  • 09121616037

سالن شماره 1

فضای زیبا و رومانتیک
فضای زیبا و کلاسیک
فضای زیبا و رسمی
نور پردازی ویژه ، مه سرد

سالن شماره 2

فضای زیبا و رومانتیک
فضای زیبا و کلاسیک
فضای زیبا و رسمی
نور پردازی ویژه ، مه سرد

سالن شماره 3

فضای زیبا و رومانتیک
فضای زیبا و کلاسیک
فضای زیبا و رسمی
نور پردازی ویژه ، مه سرد

ورودی تالار

فضای زیبا و رومانتیک
فضای زیبا و کلاسیک
فضای زیبا و رسمی
نور پردازی ویژه ، مه سرد

منوی شماره 1

منوی شماره 2

منوی شماره 3

منوی شماره 4


logo

برچسب های سایت

تماس با ما


PH : 02636616660

E : info@talar-golrizan.com

طراحی سایت